December 2016
M T W T F S S
« Apr    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

KROHNE INOR Temperature Sensors at Hannover Fair 2014.


– Posted using BlogPress from my iPhone

Pt100 Questions!

nullFeel free to ask any question about Temperature measurement(Engineering). You can write your questions in these languages:

1. English
2. Arabic
3. German
4. Swedish
5. Bosnian/Croatian/Serbian

We might come back to you asap.

Pris på platina(platinum).

1 Day Spot Platinum Prices - Platinum Price Chart

Barstock / Bar Stock / Bar-stock?

– Posted using BlogPress from my iPhone

Pt100 – Tunnfilms Element


– Posted using BlogPress from my iPhone

Temperature Converter

Description: A very handy script that instantly coverts between the major temperature units Fahrenheit, Celsius, and Kelvin.Fahrenheit:

Celsius: Kelvin:
WWW.PT100.SE

Välkomna till Pt100.se/ Welcome to Pt100.se

Vad består en Pt100 givare av?

En industriell Pt100-givare består normalt av tre huvudkomponenter: Mätelement, skyddsrör och anslutning. Dessa kan kombineras på ett stort antal olika sätt för att uppnå önskade egenskaper.

Mätelement

Det finns ett stort antal varianter av Pt100 mätelement. Skillnaderna är storlek, toleransklass, trådlindat eller filmelement. De trådlindade elementens diameter går från 0,9 till 2,8 mm och längderna från 6 till 50 mm. Filmelement finns i ett flertal storlekar och utföranden.

För industriella givare där noggrannhet och stabilitet prioriteras används i huvudsak två storlekar av trådlindade element, Ø 2,8 x 25 mm och Ø 1,5 x 15 mm.

Toleranser enligt IEC 60751:2008 

Industriella Pt100-givare indelas enligt IEC 60751:2008 i fyra klasser, AA, A, B och C. (Tidigare fanns bara två klasser A och B.) Man skiljer också på trådlindade mätelement och filmelement. Erfarenheten visar att filmelementen inte har lika stort temperaturområde som de trådlindade i respektive toleransklass.

Finare selekteringar

Normalt selekterar tillverkarna finare toleranser, men detta görs i en enda temperatur, 0 °C. Detta innebär t ex att “1/10 DIN” (klass B/10) endast avser toleransen ±0,03 °C vid 0 °C. För övriga temperaturer följer toleransen lutningen för klass A eller klass B beroende på vilket utgångsmaterial som har använts A eller B. Man kan alltså inte dela värdet för klass B med tio annat än i 0 °C. Toleranskurvan X i figuren är alltså helt omöjlig att uppfylla med IEC’s platinalegering.

Snävare toleranser i andra temperaturer kan endast uppnås med regelrätt kalibrering som fastställer den enskilda temperaturgivarens egenskaper.

Detta beror på att platinakvaliteten, som föreskrivs i IEC 60751, är nedlegerad med bl a palladium för att stämma med den traditionella DIN-standarden. Legeringen ger sådana avvikelser från idealkurvan att man måste ha en säkerhetsmarginal som motsvarar lutningen i kurva A eller i värsta fall lutningen i kurva B.

En del japanska och amerikanska normer föreskriver en renare platinalegering som ger snävare tolerans över ett större temperaturområde. Dessa givare ger dock en annan utsignal som inte passar europeiska instrument. Av konkurrensskäl inkluderar amerikanska och japanska tillverkare vanligen IECs Pt100-skala i sina temperaturindikatorer.

Skyddsrör

Pt100 mätelement måste normalt kapslas in i ett skyddsrör före användning. Skyddsrören finns i två utföranden beroende på temperaturområde.

Upp till 250 – 300 °C används normalt ett stålrör med tilledare av PTFE eller polyimid. Temperaturbegränsningen beror på isoleringen.

Upp till 600 °C används ofta en metallmantlad kabel (MI-kabel) där tilledarna skyddas av hårdpackad magnesiumoxid i vilket mätelementet borras in. MI-kabelns fördelar är att den:

  • Är mekaniskt stark och formbar
  • Tål höga temperaturer.
  • Ger bra fuktskydd och tål förläggning i t ex vatten.
  • Är mekaniskt stark och formbar.

 

Signalanslutningar

Givaren förses med någon av följande anslutningar:

  • Fria ledare
  • Skarvhylsa med kabel och ev. armering
  • Monterad kontakt
  • Plint på mätinsats
  • Transmitter på mätinsats
  • Mätinsats förberedd för senare montage av plint eller transmitter

Temperaturområde

Normalt kan Pt100-givare användas i temperaturer upp till ca 250°C. Högre temperaturer kräver skyddsrör med t ex mineral-oxidisolering.

Över ca 600 °C blir mätning med Pt100 inte meningsfull. Anledningen är att platinatrådens resistans shuntas av omgivande material på ett oförutsägbart sätt. Speciella mätelement finns för användning upp till ca 700°C.

I dessa temperaturer är termoelement, främst av typen N, ett gott alternativ.

Motståndstermometrar,

Motståndstermometrar, även kallade resistanstemperaturgivare eller resistiv termisk enheter (RTD) är temperaturgivare som utnyttjar förutsägbar förändring i elektriskt motstånd av materialer med förändrade temperaturer. Eftersom de är nästan alltid gjorda av platina, kallas termometrar av platina motstånd (PRT).

Termoelement(TC) Grunder

Termoelement är en typ av temperaturgivare bestående av två från varandra isolerade metalltrådar av olika material. I ena änden, mätpunkten (ofta benämnt “varma lödstället”), är de två trådarna sammanfogade så att de har elektrisk kontakt med varandra. I andra änden är de anslutna till ett mätinstrument för elektrisk spänning. Då en metalltråd passerar genom en temperaturskillnad uppstår en termoelektrisk spänning (Seebeck-spänning) över den, dess varma och kalla ände kommer då att få olika elektrisk potential beroende på temperaturskillnaden men delvis också på de absoluta temperaturerna i de båda ändarna. Olika material ger olika spänningar. Genom att välja två trådar av olika material och sammanfoga dem i mätpunkten (de får alltså samma potential där) uppstår alltså en potentialskillnad mellan de båda ändarna, vilken är mätbar med mätinstrumentet. Om temperaturen i mätinstrumentet (ofta benämnt “kalla lödstället”) är känd och sambandet mellan temperaturskillnad och spänning för de båda materialen är känt, kan man med hjälp av en formel räkna ut temperaturen i mätpunkten, en uppgift som numera sköts av mätinstrumentet. Spänningen från ett termoelement är liten (typiskt några tiotal mikrovolt per grad temperaturskillnad), därför krävs att mätinstrumentet är känsligt. Ibland hör man den felaktiga benämningen termokopplare vilket är svengelska för den engelska benämningen thermo couple. (couple betyder här par) Termoelement tillverkas i ett antal standardmaterial. I många fall är materialegenskaperna så bra att man kan anta ett enkelt linjärt samband mellan spänning och temperatur. Detta samband brukar kallas Seebeck-koefficienten. Den vanligast förekommande typen av termoelement är trådtermoelement av typen K. De består av två ledare: Chromel (en nickel-krom legering) och Alumel (en nickel-aluminium legering). Kring rumstemperatur är elektromotorisk spänning för kombinationen chromel/alumel ungefär 41 µV/°C. Spänningen uppstår inte i mätpunkten, utan beror på temperaturskillnaden mellan de båda ledarnas båda ändar. Man kan därför inte skarva ihop ett termoelement med en kabel av annat material utan att orsaka mätfel ifall det också finns en temperaturskillnad längs den påskarvade kabeln.